Book Cover: Red. nauk. Andrzej Kracher, Rafał Riedel - Demokracja medialna – źródła władzy
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-12-6
Pages: 162

Książka zredagowana przez Rafała Riedla i Andrzeja Krachera stanowi interesujący przyczynek do publicznej debaty dotyczącej roli i wpływu mediów na treść i formę systemu demokratycznego. Może też być potraktowana jako jeden z sygnałów ostrzegających przed wynaturzeniami grożącymi demokratycznej władzy. Trudno przecenić rolę jaką odgrywają media w kształtowaniu ludzkich postaw i motywów, którymi kierują się obywatele podczas odbywających się w porządku demokratycznym wyborów. W tym kontekście omawiana książka jaki się jako bardzo aktualna próba zróżnicowanych refleksji i odpowiedzi na pytania dotyczące rozgałęzionych związków i korelacji między światem władzy i światem mediów. (Z recenzji)