Publikacje w wolnym dostępie 

 

Publikacje otwarte 

Wybrane publikacje Wydawnictwa ANS dostępne są w wolnym dostępie  i na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY NC ND 4.0)  

Wydawnictwo ANS w Raciborzu udostępnia elektroniczne wersje publikacji w wolnym dostępie na wybranych platformach publikacji elektronicznych i repozytoriach.

Wydawnictwo ANS w Raciborzu realizuje politykę otartego dostępu opracowując Misję Uczelni i prowadząc transparentną politykę ochrony praw autorskich twórców.

Publikacje dostępne w otwartym dostępie

Red. nauk. Henryk A. Kretek

Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2020

Red. Jarosław Cholewa

VII Konferencja naukowa Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna w kontekście odpowiedzialności społecznej. Książka streszczeń

Wydawnictwo ANS w Raciborzu 2023

Bogdan Wysogląd

Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Platformy publikacji elektronicznych

Repozytorium Otwartej Nauki

CEON

Creative Writing

Marketing Campaign

Content Strategy

Tech Startup