Kazimierz Frączek

Meditatio Mortis. Człowiek w przestrzeni odwróconej. Ku przekroczeniu paradygmatu końca. Kazimierz Frączek – Malarstwo 2007-2012

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo Scriba 2012

„…W czterech ścianach, właśnie tak – mówiąc językiem Aleksandra Wata – można określić charakterystyczny dla mojego malarstwa, sekwencyjny element zamknięcia. Wywodzi się on z zamknięcia. Wywodzi się on z pragnienia przedstawienia kondycji współczesnego człowieka, tj. jego zamknięcia w sobie, skłonności do egocentryzmu, skupienia wokół własnej osi postrzegania świata. Stanu tego nie potrafię wyrazić w sposób kompletny. Możliwości ujęć może być nieskończenie wiele…”

Publikacje

Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek

Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2012

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011

PWSZ w Raciborzu 2012

Red. nauk. Gabriela Kryk, Michał Szepelawy

Edukacyjne dylematy dzieciństwa

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2012

Jolanta Gabzdyl

Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu wczesnoszkolnym

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2012

Franciszek Nieć

Międzypola : linoryty 2010-2012

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2012