Patrycja Nosiadek

„Tożsamość jednostki a proces asymilacji w tekstach autobiograficznych emigrantów pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych”

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

„… W literaturze naukowej nie zajmowano się dotychczas autobiografiami polskich emigrantów, wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych. Teksty tego typu, wychodzące spod ręki Polaków zrywających na trwałe relacje z miejscem swojego urodzenia, obejmują w Stanach Zjednoczonych raczej wcześniejsze lata. Należy podkreślić, że literatura emigracyjna interesującego nas okresu nie posiada w swym wykazie znacznej liczby tekstów autobiograficznych, które ukazywałyby sytuację polskich emigrantów na ziemi amerykańskiej …”

Publikacje

Marcin Kunicki, Jarosław Cholewa, Dušan Viktorjeník 

Pływanie jako forma aktywności sportowo-rekreacyjnej 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Henryk Zubel

Myślenie projektowe. Ogólne uwarunkowania powstawania konceptu w procesie projektowania architektonicznego

PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Monika Porwoł, Daniel Vogel

Cogitations. Students’ Papers on Language, Literature and Cultural Issues

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Jakub Berezowski, Beata Guzak

Realizacja prawa do opieki długoterminowej

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Gabriela Kryk, Kornelia Solich, Iwona Konopnicka

Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Gabriela Kapica, Iwona Konopnicka, Gabriela Kryk, Kornelia Solich

Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji elementarnej

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Piotr Kalus

Elektronika i techniki mikroprocesorowe – programowanie mikrokontrolerów STM32F0

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Lidia Zacharko

Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek

Obywatel w aspekcie fenomenologicznym

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2017

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna

Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016