Kontakt

WYDAWNICTWO Akademii nauk Stosowanych W RACIBORZU

Dane kontaktowe
adres: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu  47-400 Racibórz, ul. Akademicka 1, pokój A 118
telefon : 32 415 50 20 / wew. 129

e-mail: wydawnictwo@akademiarac.edu.pl

Kierownik Wydawnictwa

mgr Dorota Mucha 
adres: Akademia Nauk Stosowanych, 47-400 Racibórz, ul. Akademicka 1, pokój A 118
telefon : 32 415 50 20 / wew. 129

e-mail: dorota.mucha@akademiarac.edu.pl

Biuro Wydawnictwa

Janusz Krajewski 
adres: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Akademicka 1, pokój A 118
telefon : 32 415 50 20 / wew. 128

e-mail: janusz.krajewski@akademiarac.edu.pl

Redaktor Prowadzący Wydawnictwa

dr Janusz Nowak

Rada Wydawnicza PWSZ:

Przewodniczący – dr hab. Jarosław Cholewa

dr Ludmiła Nowacka

dr inż. arch. Henryk Zubel

dr hab. Leszek Karczewski

dr hab. inż Bogdan Wysogląd

dr hab. Franciszek Nieć

dr Jacek Molęda

Kontakt