PUBLIKACJA NA LICENCJI CREATIVE COMMONS

Red. nauk. henryk a. kretek

Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2020

„Dyskurs, odnoszący rzeczywistość do wieloaspektowości zrównoważonego rozwoju, wydaje się nabierać nowego oblicza. Naukowcy wraz z politykami – poddawanymi presji
społecznej, zastanawiają się jak zatrzymać destrukcyjne działania człowieka, ograniczające przyszłym pokoleniom możliwości dostępu do zasobów Ziemi. Wydaje się, że wymiana poglądów, szczególnie w gronie tych naukowców czy adeptów miłośników nauki, którzy będą odpowiedzialni za swoją przyszłość i perspektywę dla kolejnych pokoleń, wymaga pogłębienia i poszerzenia zarówno pola, jak i uczestników dyskursu. Stąd ta monografia,
która stanowi swoistą platformę wymiany myśli i poglądów (bowiem dochodzi tu do zderzenia marzeń z zastaną rzeczywistością), nabiera szczególnego znaczenia, bowiem
pozwala zapoznać się z punktem widzenia autorów poszczególnych części i rozdziałów na zrównoważony rozwój, a w konsekwencji ukazuje kierunki rozwoju nauki”.

Ze wstępu

Publikacje

Red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko

 Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego)

Wyd. 2 uzupełnione

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2020

Zapowiedź

Renata sput Piotr Sput

Racibórz i ziemia raciborska w okresie wielkiej wojny 1914-1918. Ratibor und das Ratiborer Land während des Großen Krieges 1914-1918

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2021

„I wojna światowa była apoteozą mieszczańskiej Europy, a zarazem początkiem końca rządów i dominacji Europy na świecie. Była też powodem rozpadu wielkich monarchii Hohenzollernów, Habsburgów czy Romanowów, a także resztek imperium osmańskiego. To właśnie ta wojna jest kluczowym wydarzeniem do zrozumienia XX wieku –
wszystkie następujące po niej wielkie i krwawe wydarzenia są w zasadzie jej bezpośrednim wynikiem. Bez zrozumienia tego faktu nie zrozumiemy historii całego XX wieku, co gorsze, będziemy bardziej podatni na przeróżne, czasem niebezpieczne, teorie w tym zakresie
”.