Janusz Nowak

Górnośląskie podania i anegdoty zebrane i spisane przez Romana Masarczyka. Wstęp, opracowanie i komentarz folklorystyczny.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

„… Habent sua fata libelli. Ta stara prawda dotyczy nie tylko książek drukowanych, ale również rękopisów. Kiedy w 1978 roku, krótko po ukończeniu studiów, miałem okazję zapoznać się, dzięki życzliwości mgr. Piotra Libery, nauczyciela muzyki w raciborskim I Liceum Ogólnokształcącym, dyrygenta Chóru „Strzecha”, aktywnego animatora kultury, z niezwykle
ciekawym, jak mi się wówczas wydawało, brulionem, w którym zapisane zostały teksty ponad siedemdziesięciu śląskich podań, sprawa wydawała się prosta: jako młody, zupełnie jeszcze niedoświadczony adept (niech mi wolno będzie użyć tego określenia) folklorystyki, postanowiłem doprowadzić do
wydania tego zbioru drukiem …”

Publikacje

Dariusz Chojecki

Z kart historii Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (1949 – 2009) 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Urszula Kalicińska

Efektywność terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Monika Porwoł

Strategies and tactics in specialised translation from English into Polish and from Polish into English

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Red. nauk. Gabriela Kapica

Edukacja do współbycia i współdziałania

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Ilona Gembalczyk

Edukacyjne aspekty promowania zdrowia w środowisku lokalnym

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Ksenia Olkusz

Współczesność w zwierciadle horroru

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Stanislav J. Kavka

The English Verb

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Red. Aleksander Ostrowski

Sen na jawie

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010