Artur matkowski

Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

„…Jednym z przejawów tej zmiany stał się, naszym zdaniem, właśnie fakt zdominowania współczesnego dyskursu publicznego Polaków przez metaforykę sportową, której werbalnymi nośnikami są jednostki języka zrodzone w języku sportu. Proces ich przemieszczanie się do polszczyzny ogólnej (do dyskursu publicznego) trwa i ogarnia swoim zasięgiem coraz to nowe połaci dziedzin działalności ludzkiej.
Dominująca w wypowiedziach dyskursu publicznego lat 70. i 80. metaforyka wojskowa (militarna, wojenna) w latach 90. zaczęła tracić na znaczeniu, ustępując miejsca głównie metaforyce sportowej….”

Publikacje

Jacek Molęda

A Comparative Study of Phonological Adaptations of Anglicisms in Czech and in Polish Since the 1990s

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Ewa Gieroń-Czepczor

A Corpus-Based Cognitive-Semantic Analysis of the Primary Basic Colour Terms in English and Polish

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Red. nauk. Teresa Jemczura,  Rajmund Morawski

Organizacje społeczne wobec problemów społecznych

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Adam Musioł

Information Technology in the Teaching Process – Perspectives for Education

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Jarosław Gasilewski, Janusz Iskra, Michał Szepelawy

Lekkoatletyka dla instruktorów

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Red. nauk. Gabriela Kryk

Kompetencje obcojęzyczne młodszych uczniów

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Agnieszka Chrząszcz

E-portfolio dla studentów

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Karolina Stanieczek

Pociągi pod specjalnym nadzorem. Grafika

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011

Aleksander Ostrowski

Rysunek

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2011