monika urbanek

Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015

„… Idea kary pozbawienia wolności w ciągu stuleci przeszła wiele przeobrażeń. Jednak aktualnie najbardziej interesują nas te zmiany, dzięki którym osadzony może wrócić do społeczeństwa i funkcjonować w nim zgodnie z normami społecznoprawnymi. Celem niniejszego opracowania jest analiza oddziaływań penitencjarnych stosowanych w trzech sąsiednich systemach więziennictwa: Rzeczpospolitej
Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Każde z wybranych państw sąsiadujących ze sobą miało jak dotąd podobne problemy związane z przestępczością, poziomem ekonomicznym i doświadczeniami ideologii politycznospołecznej. Wszystkie te kraje w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia stanęły przed koniecznością reformy więziennictwa, szczególnie oddziaływań penitencjarnych …”

Publikacje

Red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej

Słowianie na emigracji. Literatura – kultura – język

Uniwersytet Opolski, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015

Red. nauk. Jerzy Pośpiech, Eryk Okoń

Profesor Aleksander Orłowski – życie i dzieło

PWSZ w Raciborzu 2015

Red. nauk. Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek

Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015

Wiesława Ostrowska

…Do : od przez do 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015