Marek Bugdol, Jerzy Pośpiech, Marian Kapica

pierwsza publikacja pwsz w raciborzu

Pogranicza edukacji

PWSZ w Raciborzu, „Scriba” 2004

„… Niełatwo pisać recenzję książki tak wyjątkowej, jaką jest dzieło dedykowane Jubilatowi – uczonemu europejskiej miary i znanemu w świecie teoretykowi antropomotoryki […]. Zebrane rozprawy i opracowania należą do różnych dziedzin nauki; mieszczą się, najogólniej mówiąc, na pograniczu świata natury i świata kultury. Poszczególne fragmenty pracy wyszły spod piór zarówno teoretyków, jak i praktyków. Choć mają zróżnicowany poziom, […] zasadnie się mieszcząc w obszarze wieloznacznie widzianego pogranicza …”

Publikacje

Marek Masnyk

Z teki pośmiertnej Kazimierza Malczewskiego 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2006

Jerzy Pośpiech

Physical education and school sport from the European perspective: comparative study

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2006

Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda

Język i literatura czeska w interakcji

Český jazyk a literatura v interakci

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2006

Jerzy Pośpiech

 Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2006

Krzysztof Polok

Test your sporting english. Volume one.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2006

Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska

 Ústní zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec

Egzaminy ustne z języka obcego a europejski system kształcenia językowego

PWSZ w Raciborzu, Univerzita Karlova v Praze 2006

Red. nauk. Gabriela Kapica

Współczesne konteksty dzieciństwa 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2006

Red. nauk. Mieczysław Balowski

Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji 

PWSZ w Raciborzu 2005

Richard N. Coudenhove-Kalergi, tł. Augustyn Leśnik 

 Pan – Europa 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2005

Grażyna Balowska

Mały słownik tematyczny czesko-polski 

PWSZ w Raciborzu,  Wydawnictwo „Pro” 2004

Marek Bugdol

Wprowadzenie do zarządzania jakością. ISO, TQM, administracja… 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2004