Janina Konopnicka

Szkoła i nauczyciel w środowisku raciborskim w latach 1945-1950

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

„… Gwałtowne przeobrażenia struktury społecznej Polski po II wojnie światowej zachodzące w wyniku dokonanej rewolucji i zmian terytorialnych kraju spowodowały żywe zainteresowania badawcze historyków, pedagogów czy socjologów różnorodnymi zjawiskami i procesami związanymi z tą rewolucją. Trudno byłoby wymienić jakiś bardziej istotny aspekt tych przemian, który by już nie doczekał się opracowań, i nie był by na warsztacie badawczym. Problematyka
ziem zachodnich to jedno z wielu ważniejszych zagadnień w powojennej literaturze. Oświata raciborska również była przedmiotem cząstkowych badań z wyjątkiem
problemu nauczycielstwa na terenie ziemi raciborskiej, który nie doczekał się swojego miejsca w historiografii …”

Publikacje

Red. nauk. Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk

Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Red. nauk. Gabriela Kryk, Jolanta Gabzdyl, Renata Stefańska-Klar

Wybrane konteksty edukacji dzieci i młodzieży

PWSZ w Raciborzu 2013

Stanislav J. Kavka

Selected Studies in English Linguistics

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Red. nauk. Ksenia Olkusz

Studenckie szkice o literaturze i kulturze popularnej. Prace Koła Naukowego Literaturoznawców Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Piotr Kalus

Laboratorium elektroniki i technik mikroprocesorowych – programowanie mikrokontrolerów

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek

Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Red. nauk Janusz Iskra

Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Wiesława Ostrowska

 …Od : od przez do 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013