Piotr Olender

Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905: działania na morzu

Polska Akademia Umiejętności, PWSZ w Raciborzu 2010

Wojna rosyjsko – japońska 1904 – 1905. Działania na morzu” – poświęcona jest morskiej stronie jednego z największych przed wybuchem I wojny światowej konfliktów, który otworzył Japonii drogę do zajęcia pozycji mocarstwa. Autor najwięcej miejsca poświęca operacjom morskim, to jednak stara się je przedstawić na tle prowadzonych równolegle działań lądowych, szczegółowo omawia też genezę wojny i jej następstwa. Istotną rolę pełnią  w książce załączniki, m.in. pełna lista walczących flot, szczegółowy wykaz przeprowadzonych podczas wojny ataków torpedowych oraz statków zajętych lub zniszczonych przez obie strony konfliktu podczas działań wojennych.

Publikacje

Dariusz Konderla, Irena Konderlova

 At’ se Vám daří : podręcznik do nauki języka czeskiego

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2008

Joanna Korbut

 Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2006

Daniel Vogel

 Historia a postkolonializm : pisanie historii narodowej i jej obecność w krytyce i literaturze postkolonialnej 

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2007

Ksenia Olkusz

 Materializm kontra ezoteryka : drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata”

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2007

Red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut 

 Język, literatura i kultura czeska : materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r. 

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2008

Emilia Wojtczak

 Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastywne badania semantyczne

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2009

Red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut 

Język, literatura i kultura Czech 2 : materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 8-9.04.2008 r. 

PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro” 2009