Jerzy Nowik

Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym. Skrypt dla studentów kierunku: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009, Wyd 2 uzup.

„Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne do przedmiotu Edukacja matematyczna z metodyką oraz studentów innych kierunków, którzy wybrali edukację wczesnoszkolną jako drugą specjalizację. Może być również użyteczna dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli kształcenia zintegrowanego, nazywanego czasem edukacją elementarną bądź kształceniem wczesnoszkolnym, lub też nauczaniem początkowym.”

Publikacje

Red. nauk. Renata Stefańska-Klar

Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Uwarunkowania psychologiczno-społeczne

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Gabriela Kryk

Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Red. nauk. Jolanta Gabzdyl

Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Red. nauk. Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy

Człowiek w świecie natury i kultury

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Red. nauk. Adam Musioł

Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Red. nauk. Henryk Kretek, Rafał Riedel

Etyka a polityka

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Uniwersytet Opolski 2009

Red. nauk. Rajmund Morawski, Teresa Jemczura

W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Beata Fedyn

Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Magda Gogół

Miejsca

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Aleksander Ostrowski

Z jawy

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Aleksander Ostrowski

Z bliska

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Aleksander Ostrowski

Katalog wystawy: Ostrawa 2009

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009

Aleksander Ostrowski

Katalog wystawy: Postawy 2009

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2009