Regulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu

Regulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Wniosek wydawniczy

 

Załącznik nr 1.1 do regulaminu

 

Klauzula informacyjna

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Zasady przygotowania materiału dla Wydawnictwa – informacja dla autorów

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Wzór oświadczenia dla autora (praca zbiorowa)

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Wzór oświadczenia dla autora/redaktora

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 

Zasady etyki publikacyjnej w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

Oświadczenie o procentowym udziale autorów pracy naukowej/monografii naukowej/rozdziału w monografii naukowej/etc*

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu

 

Procedura recenzji w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Załącznik nr 6.1 do Regulaminu

 

Arkusz recenzyjny

 

Załącznik nr 6.2 do Regulaminu

 

Ustosunkowanie się autora/redaktora do opinii Recenzentów

 

załącznik nr 7 do Regulaminu

 

Zasady funkcjonowania czasopism wydawanych przez  ANS w Raciborzu

 

Diagramy Committee on publication ethics cope

 

Wytyczne postępowania ws. etyki publikacyjnej