Renata Sput, piotr sput

Racibórz i ziemia raciborska w okresie wielkiej wojny 1914-1918

Wyd. 2

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2021

„Recenzowana praca z całą pewnością pomoże czytelnikom zmienić obraz przedstawianej epoki, co dla raciborskiej społeczności lokalnej będzie wielkim pożytkiem. Nowi mieszkańcy miasta, a głównie jego włodarze, będą mogli zrewidować swoje poglądy na tak bliską górnośląskie społeczności historię I wojny światowej, której bolesne skutki przeżywają także obecnie. Żadna wojna nie „kończy się” dla ludzi z chwilą podpisania traktatów pokojowych, bo trwa pamięć o zabitych dziadkach, stryjach krewnych, o dzieciach zmarłych z głodu i chłodu, o babkach z niewiarygodnym poświęceniem zdobywających środki do życia, a pomniki poległych, którymi usiany jest cały Śląsk, są widomym znakiem tej pamięci. Autorzy pracy postawili sobie za cel przybliżenie tragedii, która stała się udziałem ówczesnych Raciborzan i okolicznej ludności. Przypomniawszy historię Raciborza i ziemi raciborskiej przed wielką wojną oraz jej przyczyny, autorzy w kolejnych rozdziałach przedstawiają mobilizację armii niemieckiej, mobilizację na Śląsku, a następnie każdy rok wojny.”

 Prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz

Publikacje

Red. nauk. Aleksandra Kuzior, Henryk A. Kretek

 Implementacja idei europejskiego zielonego ładu determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2021