Estera Jasita

Literatura jako okno na świat. Monografia Wolfganga Bittnera

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

„…Przeżycia wojenne małego Wolfganga wywarły wielki wpływ na jego mentalność, tożsamość oraz sposób postrzegania innych ludzi i problemów. Literatura piękna, z którą zetknął się we wczesnym dzieciństwie, znacząco wpłynęła na rozwój emocjonalny i intelektualny późniejszego pisarza. W trudnych dla niego momentach życia była ucieczką od rzeczywistości, swego rodzaju antidotum, stając się jednocześnie oknem na świat. Zainteresowanie młodego Bittnera dziełami literackimi było silniejsze niż chęć zdobycia prestiżowego zawodu prawnika. Pomimo ukończenia studiów i uzyskania stopnia doktora prawa, żyjący dziś w Getyndze pisarz zrezygnował z kariery jurystycznej i poświęcił się całkowicie pisarstwu…”

Publikacje

Red. nauk. Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk

Obraz i dylematy zawodu nauczyciela 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Red. nauk. Jarosław Cholewa, Ivan Uher, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa

Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Bogdan Wysogląd

Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Red. nauk. Dariusz Michta

Wybrane zagadnienia prawa spółek: praca zbiorowa

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Red. nauk. Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa

Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Dariusz Michta

Zrozumieć weksle. Podręcznik prawa wekslowego nie tylko dla studentów

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

  Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2017

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018