Gabriela Habrom-Rokosz

Sztuka kadrowania. Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON – zarys działalności

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

„… Proces tworzenia obrazu fotograficznego wiąże się
nierozerwalnie z uczuciem, które potrzebuje odpowiedniego
klimatu do rozwoju – wewnętrznej ciszy.
Odbierane w trakcie obserwacji otoczenia impulsy
prowadzą wzrok fotografika w kierunku zgodnym
z jego naturą, skupiając uwagę na obiekcie będącym
dla niego nieobojętnym. Wybór i rejestracja autorskiego
kadru wiąże się bezpośrednio z indywidualnym
poczuciem estetyki, czy wrażliwości fotografującego …”

Publikacje

Błażej Sitko, Igor Ryguła, Marcin Kunicki

Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

Red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko

Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

PWSZ w Raciborzu 2017

Andrzej Widota

Pop Goes The World. The Linguistic Picture of Popular Culture in Andy Warhol’s Written Works

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

Bogdan Wysogląd

Wybrane zagadnienia z projektowania części maszyn

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

 Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek

Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek

Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

  Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój – Sustainable development. Debiut naukowy 2016

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017