„BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej & PWSZ w Raciborzu & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – organizatorzy przedsięwzięcia naukowego, kończącego się międzynarodową konferencją naukową

pt.:  „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” [dziesiąta edycja]

Zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki do publikacji

pt.: „Zarządzanie zmianami w drodze realizacji założeń zrównoważonego rozwoju”

Termin nadesłania prac – 21 marca 2020 roku Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2020 roku

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie i studenci.

Celem konkursu jest projekt okładki do publikacji pt.: „Zarządzanie zmianami w drodze realizacji założeń zrównoważonego rozwoju”

 1. Każdy twórca może przysłać na konkurs dowolną ilość własnoręcznie wykonanych projektów. Wymiary projektów: pierwsza strona okładki w formacie B5 + 2,2 cm grzbiet.
 1. Projekty należy przesłać w wersji elektronicznej + płyta CD

(rozdzielczość grafiki min. 300 DPI, CMYK w skali 1:1) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następującymi danymi: 

imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, e-mail. Prace nie mogą być naklejane ani oprawiane. 

 1. Do projektów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/
 1. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostaje do dyspozycji organizatora. Prawa autorskie związane z pracami konkursowymi przechodzą na organizatora.
 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Parlamentarne prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY oraz na adres email: hk@buzek.pl
 1. Ostateczny termin dostarczenia prac: 21 marca 2020 roku
 2. Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury.
 3. Ustanawia się następujące nagrody: I nagroda, to kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie prof. Jerzego Buzka. II nagroda, to udział w Szkole liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
 1. Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.buzek.pl Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztą.
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
 1. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.
 1. Organizatorzy:

Henryk A. Kretek –tel. (+48) 609 771 772;  hk@buzek.pl

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu, tel. 324155020, e-mail. henryk.kretek@pwsz.raciborz.edu.pl

Karta zgłoszenia:

Tytuł pracy:

Projekt okładki do monografii pt.: „Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca”

Imię i nazwisko:

data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.

Telefon kom.:

Adres E-mail:

Notka biograficzna o autorze.

[do 500 znaków]

Potwierdzam własnoręcznym podpisem uczestnictwo w konkursie oraz oświadczam, że praca jest moim dziełem i narusza praw autorskich innych osób:

Kartę zgłoszenia w wersji WORD, będzie można pobrać ze strony http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/

okładka_SZABLON_17x24-406str.odg

okładka-SZABLON_17x24-406str

WORD Regulamin konkursu na okladkę_5032020

PDF Regulamin konkursu na okladkę_5032020