Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015
Editions:Oprawa miękka - Pierwsza edycja
ISBN: 978-83-60730-88-1
Pages: 305

W projekcie „Debiut naukowy 2015” wzięło udział kilkudziesięciu studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z prawie dwudziestu polskich i zagranicznych uczelni (w tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, szkół wyższych). Tom zawiera prace przeszło 30 autorów biorących udział w szóstej już edycji międzynarodowej konferencji promującej dorobek młodych naukowców. Tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. biznes, prawo, politykę, socjologię, edukację, ekologię, architekturę, strategie gospodarcze. To cykliczne przedsięwzięcie zatacza coraz szersze kręgi i zdobywa popularność także wśród studentów studiujących w innych krajach Europy. Stąd też organizatorzy przyjęli artykuły napisane również w języku angielskim, przez studentów polskich studiujących na zagranicznych uczelniach oraz artykuły które wpłynęły z Ukrainy. Tak więc szósta edycja zawiera najlepsze prace nadesłane w trzech językach (polskim, ukraińskim i angielskim). (Ze wstępu)