Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-83-6
Pages: 397

Obecna edycja „Debiutu naukowego” była realizowana w okresie od 1 kwietnia do 20 grudnia 2014 roku, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. To cykliczne przedsięwzięcie – które w tym roku obchodzi pierwszy mały jubileusz, bowiem jest to piąta edycja – zatacza coraz szersze kręgi i systematycznie zdobywa popularność także wśród studentów studiujących w innych krajach Europy. Stąd też organizatorzy przyjęli artykuły napisane również w języku angielskim, przez studentów polskich studiujących na zagranicznych uczelniach oraz artykuły które wpłynęły z Ukrainy. Tak więc piąta edycja zawiera najlepsze prace nadesłane w trzech językach (polskim, ukraińskim i angielskim). W części projektu „Debiut naukowy 2014” organizowanego w Polsce, wzięło udział osiemdziesięciu studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z ponad trzydziestu polskich uczelni (w tym: siedemnastu uniwersytetów, dwóch politechnik, dwóch akademii, sześciu szkół wyższych i dwóch instytutów PAN). (Ze wstępu)