Book Cover: Red. nauk. Lidia Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-90-4

Prezentowana publikacja ma stanowić wprowadzenie do dyskusji na temat nowych paradygmatów w zarządzaniu w administracji publicznej. W XXI wieku instytucje administracyjne powinny podążać za zmianami w otoczeniu zewnętrznym. Klasyczne metody zarządzania zespołami ludzkimi tracą sens w obliczu nowych wyzwań, tj. zarządzania wiedzą, czy zarządzania projektami. Przykładami paradygmatu są zasady TQM, zasady budowy struktur organicznych, czy zarządzanie procesami
informacyjnymi. Jako podstawową metodę badania rzeczywistości administracyjnej przyjęto w pracy podejście systemowe, wskazując na ścisły związek nauki administracji z nauką prawa administracyjnego. Tak więc, w niniejszej pracy, skupiono się nad interpretowaniem norm obowiązującego prawa, z punktu widzenia potrzeb jego stosowania w praktyce – co dało też możliwość refleksji na istotnymi problemami występującymi w teorii jak i praktyce stosowania prawa administracyjnego. Opracowanie niniejsze jest przeznaczone dla studentów wydziałów prawa i administracji, a w szczególności kierunku administracja. (Ze wstępu)