Book Cover: Red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski - Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-09-6
Pages: 202

Konferencja poświęcona problemom społeczeństwa obywatelskiego zgromadziła liczne grono specjalistów z kilku dziedzin społecznych. Jest to informacja istotna, bo wyjaśnia ona interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia tak samej konferencji, jak i przygotowywanej po niej książki. Fakt ten ma co najmniej podwójne znaczenie. Z jednej strony wskazuje, iż refleksja nad społeczeństwem obywatelskim a także nad rolą, jaką w nim odgrywają organizacje pozarządowe nie może się koncentrować na jednym tylko podejściu (np. socjologicznym czy wyłącznie politologicznym), ale z drugiej stanowi pewne wyzwanie polegające na prezentacji dość zróżnicowanego materiału. (Z recenzji)