Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-52-2

Konkurs polegający na udziale w debiucie naukowym 2010 roku, którego ramy treściowe zakreśla współczesne rozumienie terminu  zrównoważony rozwój a jego formę stanowi projekt, artykuł lub esej – został zorganizowany przez: Raciborskie Biuro Parlamentarne Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego; Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu; Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs, w pierwszej kolejności, skierowany był do studentów polskich uczelni w celu umożliwienia im „popełnienia” pierwszego opracowania o charakterze naukowym, a tym samym zachęcenia ich (zainspirowania?) do działalności, którą określamy jako naukową. Już na wstępie można stwierdzić, że jest to inicjatywa niezwykle interesująca, społecznie ważna, potrzebna środowisku akademickiemu, którego istota działalności sprowadza się przecież do poszukiwania prawdy. (Z recenzji)