Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2017
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-947623-7-7
Pages: 371

Niniejsza publikacja to już ósme, i co szczególnie ważne, coroczne wydawnictwo, które wypracował zespół, skupiający w swoim gronie przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i biur posła do Parlamentu Europejskiego. „Debiut naukowy” stał się uznanym w świecie nauki polskiej narzędziem, mającym na celu wspieranie i promowanie studentów oraz absolwentów wyższych uczelni, wstępujących na ścieżkę naukowej kariery. Dzięki korelacji zakresów obu pojęć (zrównoważony rozwój i debiut naukowy), jak i założonych przez organizatorów przedmiotów rozważań, studenci, bądź już absolwenci studiów I, II czy III stopnia, nieposiadający tytułów naukowych, mogą dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu utorować sobie drogę do otwarcia przewodu doktorskiego. W projekcie „Debiut naukowy 2017” wzięło udział prawie pięćdziesięciu studentów i absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z ponad trzydziestu polskich i zagranicznych uczelni (w tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, szkół wyższych). (Ze wstępu)