Book Cover: Red. nauk. Dariusz Michta - Wybrane zagadnienia prawa spółek: praca zbiorowa
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-951494-1-2
Pages: 194

Podjęty przez czworo Autorów temat ogólnie rzecz biorąc prawa spółek, choć od wielu lat intensywnie eksploatowany zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie w postaci monografii, komentarzy, glos itd. pozostawia zawsze przestrzeń do ponownej refleksji lub pogłębiania dyskusji w miarę upływu czasu co wiąże się, przede wszystkim ze zmieniającą się praktyką gospodarczą. Dlatego analiza i to w oryginalnym ujęciu bo w zasadzie wycinkowym, a więc obejmującym pewien aspekt a nawet kontekst regulacji prawa handlowego uważam za w pełni uzasadnioną. Publikacja ma charakter nie tylko teoretyczny, przede wszystkim ma walor praktyczny, w rozumieniu zarówno jako pomoc dydaktyczna, jak i „poradnik” dla wspólników. O tym charakterze świadczą materiały dołączone do każdego z tekstów w postaci wzorców i załączników. Ten dualny charakter pozwala polecić te teksty zarówno Czytelnikowi bardziej przygotowanemu w sensie dogmatyczno-prawnym, jak i osobom chcącym założyć spółkę. (Z recenzji)