Book Cover: Red. nauk. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730- 87-4
Pages: 225

Praca zbiorowa, zawiera aktualne wyniki badań z zakresu socjologii, politologii, historii oraz prawa administracyjnego. Część badań dotyczy Raciborszczyzny. Tom składa się z dwóch części, przybliża czytelnikowi zagadnienia związane z rozwojem społeczno-gospodarczym społeczności lokalnych, autorzy odwołują się do istotnych procesów determinujących kształt współczesnej tkanki społecznej. Rozważania uwzględniają więc proces globalizacji zmieniającej warunki gospodarowania systemów lokalnych, a w dłuższej perspektywie czasowej wpływające na systemy wartości, style życia czy też strukturę demograficzną na poziomie lokalnym. Istotne znaczenie ma także europeizacja, determinująca akty normatywne, wpływająca na przyjmowane strategie rozwojowe regionalne i lokalne, strategie życiowe, zmieniająca obyczajowość. Autorzy w wielu artykułach odwołują się do specyfiki tożsamościowej województwa śląskiego i opolskiego, charakteryzują i empirycznie ilustrują wybrane przez siebie elementy kapitału społeczno-kulturowego. (Ze wstępu)