Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-64-5
Pages: 491

Publikacja oddawana do rąk czytelnika adresowana jest zarówno do teoretyków etyki biznesu, gospodarki i zarządzania, jak i praktyków życia gospodarczego i społecznego: przedsiębiorców, pracowników firm i organizacji. Powinna być pożyteczną lekturą dla studentów różnych kierunków studiów np. socjologii, politologii, ekonomii i zarządzania, Sądzimy, że może być interesująca dla tych wszystkich, którzy dążą do poznania, zrozumienia i konstruktywnego przekształcania bliższego i dalszego im otoczenia. Niniejszy tom składa się 46 opracowań, studiów i prezentacji o interdyscyplinarnym charakterze. Poszczególne prace cechuje zmienny stopień nowości poznawczej, wszystkie charakteryzują się jednak niezmiennym dążeniem do problemowego ujęcia i przyszłościowej orientacji, z reguły formułowane są więc użyteczne wnioski i rekomendacje na przedmiotowy temat. Prace różnicuje stopień dojrzałości metodologicznej i naukowej (ich wykonawcami są naukowcy o rożnym statusie (zagraniczni i polscy profesorowie, doktorzy, doktoranci i magistrzy). Ta różnorodność ma jednak i wartość dodaną – zawiera potencjał permanentnego uczenia się poprzez porównania i daje autorom możliwość dążenia do najlepszych wzorców. (Z recenzji)