Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-947623-2-2
Pages: 259

Książka oddawana do rąk czytelnika dotyka ważnych zagadnień obecnie stojących zarówno przed gospodarką polską, europejską jak i w skali globalnej. Adresowana jest ona do naukowców zajmujących się omawianą problematyką biznesu gospodarki i zarządzania, do studentów różnych kierunków studiów, a także do praktyków życia gospodarczego i decydentów różnych szczebli zarządzania. W poszczególnych rozdziałach autorzy wykazują pola czy płaszczyzny, na których potrzeby bezpieczeństwa są wykuwane. Na pewno należy zwracać szczególną uwagę na środowisko naturalne. Ważne miejsce zajmuje dyskurs o wyzwaniach, jakie stoją przed społeczeństwami w obliczu ważkości bezpieczeństwa energetycznego, czy też wynikających z nieprzewidywalnych w pełni możliwości rozwoju płaszczyzn IT, a zatem cyfryzacji gospodarki i społeczeństw. Wiele uwagi w pierwszej części monografii autorzy poświęcają (nie)bezpieczeństwu obywateli, które identyfikowane jest wraz z pojawieniem
się w naszym kręgu kulturowym uchodźców z innych kultur, realizujących w Europie swoją potrzebę bezpieczeństwa. Problem
uchodźców łączy się z zagadnieniami z pogranicza religii i terroryzmu, a także walki o pokój poza granicami własnego kraju, dla zapewnienia spokoju w swojej bezpiecznej ojczyźnie. Wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa muszą być rozważane w otoczeniu politycznym, a zatem doceniono również aspekt wagi, jaką musi wykazywać władza ustawodawcza i wykonawcza w Polsce dla zabezpieczenia potrzeby bezpieczeństwa obywatelom. W drugiej części książki poświęcono należną uwagę wieloaspektowym uwarunkowaniom bezpieczeństwa międzynarodowego. W części tej umieszczono także dyskurs na
temat zagrożeń dla osiągnięcia potrzeb niższego rzędu, wynikających ze zjawisk patologicznych takich jak korupcja, czy wymykający się spod kontroli multikulturalizm. Przeciwwagą dla tych rozważań jest rozdział wskazujący wartości wynikające z wdrażania kodeksów etycznych w korporacjach, ale nie we wszystkich, a na pewno nie tam, gdzie nadrzędną rolę nad potrzebami
bezpieczeństwa pracowników odgrywa pieniądz i jego pochodne. W trzeciej części pojawia się dyskusja, jaka roztacza się w kręgu naukowców badających media i medioznawców i szeroko pojmowanych „sterników mediów”. W treściach poszczególnych rozdziałów można odnaleźć informacje na temat aktualnych trendów w mediach, zarówno w ich aspekcie pozytywnym
jak i negatywnych, przejawia się w nich również troska o namysł nad etyką w dziennikarstwie. (Ze wstępu)