Wydawnictwo ANS w Raciborzu informuje wszystkich zainteresowanych wydaniem publikacji w 2023 r. Wykładowców, że wnioski wydawnicze należy składać w siedzibie Biura Wydawnictwa (p. A118). Termin składania wniosków, podpisanych i zaaprobowanych przez Dyrektorów Instytutów, upływa 31 stycznia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy konspekt (spis treści) projektowanej książki oraz Klauzulę informacyjną podpisaną przez wszystkich autorów/redaktorów publikacji.

 

Wniosek wydawniczy

Klauzula informacyjna