Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu informuje, że wnioski wydawnicze należy składać w siedzibie Biura Wydawnictwa (p.A117). Termin składania wniosków, podpisanych i zaaprobowanych przez Dyrektorów Instytutów, upływa 31 stycznia 2020 r. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy konspekt (spis treści) projektowanej książki oraz Klauzulę informacyjną podpisaną przez wszystkich autorów/redaktorów publikacji.

 

Wniosek wydawniczy

Klauzula informacyjna