Book Cover: Andrzej Widota - Pop goes the world. The linguistic picture of popular culture in Andy Warhol s
Andrzej Widota - Pop goes the world. The linguistic picture of popular culture in Andy Warhol s
Book Cover: Artur Matkowski - Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego
Artur Matkowski - Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego
Book Cover: Dariusz Konderla, Irena Konderlová - At’ se Vám daří! Podręcznik do nauki języka czeskiego
Dariusz Konderla, Irena Konderlová - At’ se Vám daří! Podręcznik do nauki języka czeskiego
Book Cover: Emilia Wojtczak - Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastywne badania semantyczne
Emilia Wojtczak - Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastywne badania semantyczne
Book Cover: Ewa Gieroń-Czepczor - A Corpus-Based Cognitive-Semantic Analysis of the Primary Basic Colour Terms in English and Polish
Ewa Gieroń-Czepczor - A Corpus-Based Cognitive-Semantic Analysis of the Primary Basic Colour Terms in English and Polish
Book Cover: Grażyna Balowska - Mały słownik tematyczny czesko - polski
Grażyna Balowska - Mały słownik tematyczny czesko - polski
Book Cover: Jacek Molęda - A comparative study of phonological adaptations of anglicisms in Czech and in Polish since the 1990s
Jacek Molęda - A comparative study of phonological adaptations of anglicisms in Czech and in Polish since the 1990s
Book Cover: Joanna Korbut - Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku
Joanna Korbut - Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku
Book Cover: Monika Porwoł - Strategies and tactics in specialised translation from English into Polish and from Polish into English
Monika Porwoł - Strategies and tactics in specialised translation from English into Polish and from Polish into English
Book Cover: Red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej - Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język
Red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej - Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język
Book Cover: Red. nauk. Daniel Vogel - Margins and peripheries. Studies in culture and language
Red. nauk. Daniel Vogel - Margins and peripheries. Studies in culture and language
Book Cover: Red. nauk. Grażyna Balowska, Milada Čadská - Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a společný evropský referenční ramec. Kompetencje socjokulturowe w nauczaniu języka  obcego a europejski system oceny  kształcenia językowego
Red. nauk. Grażyna Balowska, Milada Čadská - Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a společný evropský referenční ramec. Kompetencje socjokulturowe w nauczaniu języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Book Cover: Red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut - Język, literatura i kultura Czech 2. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 8-9.04.2008 r. 
Red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut - Język, literatura i kultura Czech 2. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 8-9.04.2008 r. 
Book Cover: Red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut - Język, literatura i kultura czeska. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r.
Red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut - Język, literatura i kultura czeska. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r.
Book Cover: Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska - Písemne zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec
Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska - Písemne zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec
Book Cover: Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska - Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec
Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska - Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec
Book Cover: Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska Ústní zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec Egzamin ustny z języka obcego a europejski  system oceny kształcenia językowego
Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska Ústní zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec Egzamin ustny z języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Book Cover: Red. nauk. Mieczysław Balowski - Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Red. nauk. Mieczysław Balowski - Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Book Cover: Red. nauk. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w europejskim  kontekście kulturowym
Red. nauk. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Book Cover: Red. nauk. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w interakcji Český jazyk a literatura v interakci
Red. nauk. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w interakcji Český jazyk a literatura v interakci
Book Cover: Red. nauk. Monika Porwoł, Daniel Vogel - Cogitations Students Papers on Language, Literature and Cultural Issues
Red. nauk. Monika Porwoł, Daniel Vogel - Cogitations Students Papers on Language, Literature and Cultural Issues
Book Cover: Stanislav J. Kavka - Selected Studies in English Linguistics
Stanislav J. Kavka - Selected Studies in English Linguistics
Book Cover: Stanislav J. Kavka - The English Verb
Stanislav J. Kavka - The English Verb
Book Cover: Stanislav Kavka, Jacek Molęda, Andrzej Widota - Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna
Stanislav Kavka, Jacek Molęda, Andrzej Widota - Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna