Book Cover: Red. nauk. Henryk Kretek, Rafał Riedel - Etyka a polityka
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-31-7
Pages: 283

W analizie polityki perspektywa etyczna jest jednym z jak najbardziej uzasadnionych podejść badawczych. Pytania o relacje pomiędzy polityką są tak stare jak sama polityka, jednocześnie nie tracą na aktualności. Nie oznacza to, że mamy do czynienia z dyskursem o niekonkludywnym charakterze, a jednocześnie z koniecznością permanentnego konfrontowania się z tą problematyką dla dobra sfery publicznej. Autorzy prezentowanego zbioru mają nadzieję, że publikacja ta w konstruktywny sposób przyczyni się do wzbogacenia dyskursu na temat etycznego wymiaru funkcjonowania procesu politycznego. Refleksja taka jest szczególnie istotna w dwudziestą rocznicę przemian z 1989 roku. (Z recenzji)