Redaktorzy: dr henryk A. Kretek, dr Teresa jemczura, dr jakub Berezowski

Zrównoważony rozwój – Sustainable development. Debiut naukowy

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy” to cykliczne przedsięwzięcie, które zdobywa popularność także wśród studentów studiujących w innych krajach, a edycja realizowana w 2016 roku spotkała się z zainteresowaniem młodych naukowców nawet w Indiach. W projekcie „Debiut naukowy 2018” wzięło udział prawie siedemdziesiąt studentek i studentów oraz absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z trzydziestu sześciu polskich i zagranicznych uczelni (w tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, wyższych szkół zawodowych). W przeciągu dziewięciu edycji, uczestnicy reprezentowali 97 wyższych uczelni, głównie z Polski oraz z Ukrainy, Indii, Szkocji czy Słowacji.

Publikacje

Red. nauk. Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój – Sustainable development. Debiut naukowy 2018. T.10 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2019

Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2017

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój – Sustainable development. Debiut naukowy 2016

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2016

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2014

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2012

Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2013

Debiut naukowy

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy” to przedsięwzięcie realizowane od
2009 roku przez wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe i biura posła do Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka.

Od początku, czyli od roku 2010, w projekt zaangażowana była Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Raciborzu, która wspierała projekt, wydając większą część publikacji czy współorganizując coroczne konferencje.

Edycji

wyższych uczelni

prac

Konferencji

IDEA

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy”, będący połączeniem publikacji książkowej z międzynarodową konferencją naukową i stwarzający możliwość promocji zrównoważonego rozwoju, stał się narzędziem służącym do wspierania i promowania młodych naukowców. Dzięki korelacji zakresów obu pojęć, jak i założonych przez organizatorów przedmiotów rozważań, studenci oraz absolwenci studiów wszystkich trzech stopni mogą poprzez udział w tym przedsięwzięciu utorować sobie drogę do kariery naukowej.

Konferencja

Publikacja prezentowana jest na Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy”

„Projekt ten promuje ponadczasowe pojęcie, jakim jest „zrównoważony rozwój”. W 2017 roku na zapytanie o przedmiotowe hasło, wyszukiwarka Google wskazała 1 320 000 wyników w 0,6 sekundy, po dwóch latach na takie same
zapytanie otrzymujemy ok. 9 460 000 wyników w 0,25 sekundy! To ponad siedmiokrotny wzrost. Z kolei dla źródłowego pojęcia, jakim jest sustainable development,
w lutym 2017 roku zostało wskazanych 106 milionów wyników, natomiast po dwóch latach wyszukiwarka Google wskazuje 358 000 000 wyników w 0,44 s. W tym drugim
przypadku odnotowujemy ponad trzykrotny przyrost wyników, z czego można wywnioskować, że potrzeba interdyscyplinarnego badania zakresu występowania przedmiotowego pojęcia została wybrana trafnie.”

  • Sustainable develompent w Google
  • Zrównoważony rozwój w Google

Bazy i indeksowanie

Publikacje „Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy” są cytowane w Google Schoolar i zamieszczone w pełnym tekście w bazie ResearchGate.