Gabriela habrom-rokosz

Sztuka kadrowania. Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON. Zarys działalności

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2017

„Wiosną 2005 grupa studentów kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
poszukujących odpowiedniego klimatu dla
wyzwolenia swojego twórczego potencjału, zorganizowała
seminarium popularno-naukowe na temat
fotografii klasycznej.”

 

„Sztuka kadrowania. Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON. Zarys działalności” 

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON , jako środowisko rozwoju młodych talentów, zajmuje się nadal upowszechnianiem szeroko rozumianej fotografii. Od dwunastu lat promuje działalność studentów i absolwentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, a w ostatnim czasie również uczniów i absolwentów raciborskiego Liceum Plastycznego. Realizując różnorodne przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, naukowym i edukacyjnym, dzieli się swoimi doświadczeniami z coraz liczniejszym gronem zainteresowanych fotografią. Swoją statutową misję Koło realizuje, prezentując efekty twórczości w formie wystaw projektów fotograficznych w kraju i za granicą oraz poprzez organizację cyklicznych spotkań o charakterze seminariów
popularnonaukowych pod nazwą: „Rozmowy o fotografii”. Priorytetowym rodzajem działalności Koła jest promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, realizowana w formie serwisów fotograficznych z życia uczelni prezentowanych następnie
w mediach.

„FOTON jest czymś niezwykłym. Nie tylko kołem naukowym, jakich jest wiele. Jest czymś znacznie więcej. Na comiesięczne
spotkanie może przyjść każdy, podyskutować o fotografii. Dzięki nim można poznać nowych, niezwykłych ludzi; pokazać siebie i swoje fotografie; nauczyć się nowych rzeczy; zobaczyć swoje błędy i trafione kadry. Każde spotkanie jest zupełnie inne i niepowtarzalne, ale
atmosfera jest zawsze przyjazna, ciepła i wręcz rodzinna. Wszystko to sprawia, że aż chce się wracać i być częścią tej niesamowitej grupy”.
Aleksandra Rybińska – absolwentka raciborskiego Liceum Plastycznego, członkini FOTO N-u

dr Gabriela Habrom-Rokosz

FOTON jest organizatorem wielu wystaw

 

Fotografia jest dla Niej formą wyzwolenia się z zamkniętego kręgu codzienności. Każde zdjęcie, które uzna za warte pokazania innym musi przedstawiać harmonię własnych emocji z obserwowanym obiektem. Długotrwała
kontemplacja nad wybranym kadrem nadaje zaledwie początek całemu procesowi Jej pracy twórczej nad ulotnymi aberracjami każdego motywu, związanymi
ze wzrokową interpretacją całych cykli zdjęć rodzących się w ludzkim umyśle. Niekończąca się potrzeba wizualnego drążenia różnorodnych tematów, przypominapróbę „malowania”, za pośrednictwem aparatu fotograficznego swoistej filozofii, którą widzi w otaczającym
Ją świecie. Człowiek niesłychanie skromny, mocno wierzący w sens wszystkiego, co go w życiu spotka. To chyba miłość i wyrozumiałość względem otaczającej
rzeczywistości wydaje się być nadrzędną siłą z której czerpie naukę pojmowania istoty własnej osoby, nie ukrywając przy tym swoich słabości.
Adam Rokosz OP

 

 

Dystrybucja

Publikacja (publikacja książkowa oraz wersja elektroniczna – CD) dostępna jest w sprzedaży w:

Księgarnia Sowa ul. Długa 23, 47-400 Racibórz, tel. 32 418 15 13,

mail: ksiegarniasowa1@gmail.com

http://e-sowa.osdw.pl

Centrum Druku ul. Słowackiego 55, pok. A 017, 47 – 400 Racibórz centrumdruku@giscom.pl

mail: centrumdruku@giscom.pl

http://www.giscom.pl/skrypciarnia-pwsz.html