Estera Jasita

Literatura jako okno na świat. Monografia Wolfganga Bittnera

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2018

„Autor, urodzony w 1941 roku w Gliwicach, gdzie przeżył pierwsze lata życia, zetknął się z okrucieństwem II wojny światowej. Jako pięcioletni chłopiec trafił do obozu dla uchodźców, gdzie mieszkał do czasu rozpoczęcia studiów. Przeżycia wojenne małego Wolfganga wywarły wielki wpływ na jego mentalność, tożsamość oraz sposób postrzegania innych ludzi i problemów. Literatura piękna,     z którą zetknął się we wczesnym dzieciństwie, znacząco wpłynęła na rozwój emocjonalny i intelektualny późniejszego pisarza. W trudnych dla niego momentach życia była ucieczką od rzeczywistości, swego rodzaju antidotum, stając się jednocześnie oknem na świat. Zainteresowanie młodego Bittnera dziełami literackimi było silniejsze niż chęć zdobycia prestiżowego zawodu prawnika. Pomimo ukończenia studiów i uzyskania stopnia doktora prawa, żyjący dziś w Getyndze pisarz zrezygnował z kariery jurystycznej i poświęcił się całkowicie pisarstwu”.

„Literatura jako okno na świat. Monografia Wolfganga Bittnera” 

Najnowsza publikacja dr Estery Jasity, wydana przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, to biografia pisarza Wolfganga Bittnera. Biografia przedstawiona na tle historia miasta Gliwic, regionu oraz tragicznych losów II wojny światowej, zniszczeń i emigracji.

Autor powieści, utworów lirycznych, esejów i satyr, a także książek dla dzieci jest również autorem powieści biograficznej -„Niemandsland” zawiera elementy autobiograficzne, które łatwo daje się zauważyć, analizując biografię pisarza. Autor przedstawił w niej drogę życiową pewnego uchodźcy ze Śląska z okresu końca II wojny światowej. W sposób szczegółowy opisane zostały sytuacje codziennego życia w obozie dla uchodźców oraz tęsknota za normalnym życiem i godziwymi warunkami mieszkaniowymi.

O tym, że Ziemia niczyja jest powieścią o charakterze biograficznym świadczy wiele epizodów zaczerpniętych wprost z biografii pisarza, które przewijają się przez całe dzieło. 

 

„Wszystko rozpoznałem:

dworzec, Wilhelmstraße,

Haus Oberschlesien, rynek,

podwórko i plac zabaw

po 45 latach.

Numer 38, drzwi

były otwarte, jak zawsze,

jedno okno zabite deskami,

korytarz i schody były

we wspomnieniach o wiele większe.

Jakaś kobieta wyszła na zewnątrz,

jakbym spodziewał się mojej matki.

„Czy jest pan Niemcem?”

Lecz ja nie zrozumiałem,

było mi przykro.

Klony z delikatnymi

wzorkami na chodniku,

wysoko w oknie

stary mężczyzna

a za murem,

jak dawniej,

gwizdała lokomotywa.

pisarz

Wachlarz uprawianych przez niego gatunków literackich jest bardzo szeroki – powieści, opowiadania, eseje, dramaty, satyry, wiersze, książki obrazkowe, powieści przygodowe dla dzieci i młodzieży, teksty publicystyczne oraz opracowania i redakcje. Bittner jest nie tylko płodnym pisarzem, lecz także podróżnikiem, czerpiącym ze swych wojaży natchnienie do dalszej pracy. Pielęgnuje także kontakt z czytelnikami poprzez liczne spotkania autorskie w kraju i za granicą. Zyskał popularność i uznanie nie tylko w Niemczech – otrzymał liczne nagrody i stypendia a niektóre jego dzieła zostały przetłumaczone na kilka języków obcych.

 „Autorka, podejmując się opracowania monografii Wolfganga Bittnera, stanęła przed trudnym zadaniem, bowiem jego twórczość jest niezwykle różnorodna. Są to nie tylko powieści i opowiadania, lecz także utwory poetyckie, dramaty, eseje, satyry i komentarze, publicystyka, a nawet pozycje popularno-naukowe. Interesującą stroną twórczości Bittnera jest fakt, że jest ona skierowana do wszystkich grup wiekowych: od najmłodszych, poprzez młodzież do dorosłych. Należy podkreślić, że z postawionego sobie zadania wywiązała się Autorka znakomicie. Tradycyjnie – i słusznie – zaprezentowała najpierw pisarza, koleje jego życia począwszy od dzieciństwa na Górnym Śląsku, następnie przeżycia roku 1945 i niezwykle trudnych lat powojennych w Niemczech. Autorce udało się dobrze uchwycić i opisać, jak wielki wpływ na osobowość i następnie twórczość Bittnera miał fakt przymusowego opuszczenia ojczyzny, życie w nowym środowisku nie znającym i nierozumiejącym historii Górnego Śląska, skąd autor i jego rodzina pochodzili.”

Prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz

Dystrybucja

Najnowsza publikacja dostępna jest w sprzedaży w:

Księgarnia Sowa ul. Długa 23, 47-400 Racibórz, tel. 32 418 15 13,

mail: ksiegarniasowa1@gmail.com

http://e-sowa.osdw.pl

Centrum Druku ul. Słowackiego 55, pok. A 017, 47 – 400 Racibórz centrumdruku@giscom.pl

mail: centrumdruku@giscom.pl

http://www.giscom.pl/skrypciarnia-pwsz.html