Book Cover: Błażej Sitko, Igor Ryguła, Marcin Kunicki - Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych
Błażej Sitko, Igor Ryguła, Marcin Kunicki - Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych
Book Cover: Jakub Berezowski, Beata Guzak - Realizacja prawa do opieki długoterminowej
Jakub Berezowski, Beata Guzak - Realizacja prawa do opieki długoterminowej
Book Cover: Janusz Iskra, Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Justyna Wesołowska - Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży
Janusz Iskra, Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Justyna Wesołowska - Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży
Book Cover: Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna
Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna
Book Cover: Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Red. nauk. Janusz Iskra - Lekkoatletyka dla instruktorów
Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Red. nauk. Janusz Iskra - Lekkoatletyka dla instruktorów
Book Cover: Jerzy Pośpiech - Jakość europejskiego wychowania fizycznego  w świetle badań
Jerzy Pośpiech - Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań
Book Cover: Jerzy Pośpiech - Physical education and school sport from the European perspective: comparative study
Jerzy Pośpiech - Physical education and school sport from the European perspective: comparative study
Book Cover: Krzysztof Polok - Test your sporting english
Krzysztof Polok - Test your sporting english
Book Cover: Marcin Kunicki - Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków
Marcin Kunicki - Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków
Book Cover: Marcin Kunicki,  Jarosław Cholewa,  Janusz Lukoszek,  Michał Szepelawy - Pływanie w szkole podstawowej. Program nauczania Nauka, zabawa i sport
Marcin Kunicki, Jarosław Cholewa, Janusz Lukoszek, Michał Szepelawy - Pływanie w szkole podstawowej. Program nauczania Nauka, zabawa i sport
Book Cover: Marcin Kunicki, Jarosław Cholewa, Dušan Viktorjeník - Pływanie jako forma aktywności sportowo-rekreacyjnej
Marcin Kunicki, Jarosław Cholewa, Dušan Viktorjeník - Pływanie jako forma aktywności sportowo-rekreacyjnej
Book Cover: Paweł Nowak - Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia
Paweł Nowak - Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia
Book Cover: Red. nauk. Janusz Nowak - 100-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Raciborzu
Red. nauk. Janusz Nowak - 100-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Raciborzu
Book Cover: Red. nauk. Jarosław Cholewa, Ivan Uher, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation
Red. nauk. Jarosław Cholewa, Ivan Uher, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation
Book Cover: Red. nauk. Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Red. nauk. Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym